Regulamin rezerwacji

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.odyseuszjastarnia.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

§2
Umowa najmu

Umowa zawarta obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierane są opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

§3
Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 662-111-555, wysyłając e-mail na adres: wynajem@odyseuszjastarnia.pl

W celu dokonania rezerwacji należy podać:
– datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
– planowana godzinę przyjazdu
– liczbę osób  (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek)
– imię i nazwisko
– adres zamieszkania
– numer telefonu
– adres email
– dane do faktury/rachunku, jeśli będzie wymagana

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty 50% wartości całości rezerwacji w celu jej zagwarantowania.

§4
Gwarancja rezerwacji:

Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 2 dni od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, kaucji rezerwacyjnej w wysokości 50% opłaty za całość pobytu. W niektórych przypadkach wartość kaucji może wynosić 100% wartości rezerwacji np. w przypadku ostatniego dostępnego apartamentu.
! Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą, zostaje automatycznie anulowana przez  system rezerwacji !

§5
Warunki anulacji

Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta nie zwraca się wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa. W przypadku anulacji rezerwacji pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości rezerwacji.

Regulamin pobytu

§1
Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem pod nr 662-111-555

Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą:
• Przedłużenie doby hotelowej do 12:00, opłata w wysokości 25% wartości ostatniej zarezerwowanej doby
• Przedłużenie doby hotelowej do 15:00, opłata w wysokości 35% wartości ostatniej zarezerwowanej doby
• Przedłużenie doby hotelowej do 18:00, opłata w wysokości 50% wartości ostatniej zarezerwowanej doby

§2
Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Odyseusz Jastarnia  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego pokoju, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność pokoju rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.

Wydanie kluczy do pokoju nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej.

§3

Parkowanie pojazdów

Do każdego Pokoju przysługuje wyłącznie jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Każde kolejne miejsce postojowe w ramach jednego Pokoju, możliwe po uzgodnieniu dostępności i uiszczeniu opłaty 25zł/dobę. Goście zobowiązani są do parkowania na miejscu wskazanym przez personel.

§4
Wymeldowanie i zdanie kluczy

Zdanie klucza odbywa się w biurze Odyseusz Jastarnia w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 10:00. Pokoje po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze pokoju przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

§5
Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju właściciel obiektu Odyseusz Jastarnia ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 zł doliczając ją do rachunku gościa.

§6
Odpowiedzialność za pokój

Goście zobowiązani są do utrzymywania pokoju w stanie zastanym.
– W przypadku wyrządzenia szkody w pokoju Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela lub przedstawiciela obiektu Odyseusz Jastarnia.
– Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć pokój na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

§7
Zakaz palenia

W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000 zł,
doliczana do rachunku gościa.

§8
Zmiana cen

Odyseusz Jastarnia, zastrzega sobie prawo do zmiany cen cennikowych  w wybranych okresach.

§9
Zwierzęta domowe

Zwierzęta są akceptowane za dodatkową opłatą.

§10
Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel obiektu Odyseusz Jastarnia, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej można odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 §11
Awarie

Właściciel obiektu Odyseusz Jastarnia zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokoju bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

Awarie powstałe z przyczyn niezależnych (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

§12
Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych . Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

§13
Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie.

§14
Postanowienia końcowe

– Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby obiekt ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

– Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie

– osoby niezameldowane w obiekcie  nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody właściciela

Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

Kontakt
Odyseusz Jastarnia
ul. Zachodnia 16
84-140 Jastarnia
tel. +48 662 111 444 (9.00-20.00)
tel. +48 668 68 68 68 (9.00-20.00)
wynajem@odyseuszjastarnia.pl
na terenie obiektu
zadatek przy rezerwacji tylko 50%
Pokoje do wynajęcia nad morzem

komfortowe pokoje z łazienkami i mini aneksami kuchennymi

noclegi nad morzem

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastrzębia Góra Apartamenty Marina Jastarnia Apartamenty