Rezerwacje

Aby dokonać rezerwacji prosimy skorzystać z formularza rezerwacji.

Jednocześnie zaznaczamy, że przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji oraz jej zagwarantowaniem.

Dzieci, niezależnie od wieku traktowane są jako dodatkowa osoba.

 

formularz rezerwacji

  Imię i nazwisko*
  Adres email*
  Telefon*
  liczba osób*     w tym dzieci TAK
  daty ur. dzieci
  Pokój
  pobyt od*
  pobyt do*
  Uwagi
  * pola wymagane

  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

  Regulamin rezerwacji regulamin pobytu

  §1
  Postanowienia ogólne

  Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.odyseuszjastarnia.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

  Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

  §2
  Umowa najmu

  Umowa zawarta obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierane są opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

  §3
  Rezerwacja

  Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 662-111-555, wysyłając e-mail na adres: wynajem@odyseuszjastarnia.pl

  W celu dokonania rezerwacji należy podać:
  – datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
  – planowana godzinę przyjazdu
  – liczbę osób  (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek)
  – imię i nazwisko
  – adres zamieszkania
  – numer telefonu
  – adres email
  – dane do faktury/rachunku, jeśli będzie wymagana

  Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty 50% wartości całości rezerwacji w celu jej zagwarantowania.

  §4
  Gwarancja rezerwacji:

  Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 2 dni od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, kaucji rezerwacyjnej w wysokości 50% opłaty za całość pobytu. W niektórych przypadkach wartość kaucji może wynosić 100% wartości rezerwacji np. w przypadku ostatniego dostępnego apartamentu.
  ! Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą, zostaje automatycznie anulowana przez  system rezerwacji !

  §5
  Warunki anulacji

  Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta nie zwraca się wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa. W przypadku anulacji rezerwacji pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości rezerwacji.

  §1
  Doba hotelowa

  Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

  Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem pod nr 662-111-555

  Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą:
  • Przedłużenie doby hotelowej do 12:00, opłata w wysokości 25% wartości ostatniej zarezerwowanej doby
  • Przedłużenie doby hotelowej do 15:00, opłata w wysokości 35% wartości ostatniej zarezerwowanej doby
  • Przedłużenie doby hotelowej do 18:00, opłata w wysokości 50% wartości ostatniej zarezerwowanej doby

  §2
  Meldowanie i zasady odbioru kluczy

  Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.

  Odyseusz Jastarnia  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

  W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego pokoju, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność pokoju rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.

  Wydanie kluczy do pokoju nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej.

  §3

  Parkowanie pojazdów

  Do każdego Pokoju przysługuje wyłącznie jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Każde kolejne miejsce postojowe w ramach jednego Pokoju, możliwe po uzgodnieniu dostępności i uiszczeniu opłaty 25zł/dobę. Goście zobowiązani są do parkowania na miejscu wskazanym przez personel.

  §4
  Wymeldowanie i zdanie kluczy

  Zdanie klucza odbywa się w biurze Odyseusz Jastarnia w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 10:00. Pokoje po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze pokoju przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

  §5
  Cisza nocna

  Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju właściciel obiektu Odyseusz Jastarnia ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 zł doliczając ją do rachunku gościa.

  §6
  Odpowiedzialność za pokój

  Goście zobowiązani są do utrzymywania pokoju w stanie zastanym.
  – W przypadku wyrządzenia szkody w pokoju Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela lub przedstawiciela obiektu Odyseusz Jastarnia.
  – Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć pokój na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

  §7
  Zakaz palenia

  W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000 zł,
  doliczana do rachunku gościa.

  §8
  Zmiana cen

  Odyseusz Jastarnia, zastrzega sobie prawo do zmiany cen cennikowych  w wybranych okresach.

  §9
  Zwierzęta domowe

  Zwierzęta są akceptowane za dodatkową opłatą.

  §10
  Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

  W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel obiektu Odyseusz Jastarnia, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej można odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

   §11
  Awarie

  Właściciel obiektu Odyseusz Jastarnia zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokoju bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

  Awarie powstałe z przyczyn niezależnych (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

  §12
  Dane osobowe

  Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych . Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

  §13
  Rozstrzyganie sporów

  Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie.

  §14
  Postanowienia końcowe

  – Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby obiekt ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

  – Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie

  – osoby niezameldowane w obiekcie  nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody właściciela

  Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

  Regulamin rezerwacji

  §1
  Postanowienia ogólne

  Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.odyseuszjastarnia.pl Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

  Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

  §2
  Umowa najmu

  Umowa zawarta obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierane są opłaty miejscowe (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

  §3
  Rezerwacja

  Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 662-111-555, wysyłając e-mail na adres: wynajem@odyseuszjastarnia.pl

  W celu dokonania rezerwacji należy podać:
  – datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
  – planowana godzinę przyjazdu
  – liczbę osób  (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek)
  – imię i nazwisko
  – adres zamieszkania
  – numer telefonu
  – adres email
  – dane do faktury/rachunku, jeśli będzie wymagana

  Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty 50% wartości całości rezerwacji w celu jej zagwarantowania.

  §4
  Gwarancja rezerwacji:

  Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 2 dni od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, kaucji rezerwacyjnej w wysokości 50% opłaty za całość pobytu. W niektórych przypadkach wartość kaucji może wynosić 100% wartości rezerwacji np. w przypadku ostatniego dostępnego apartamentu.
  ! Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą, zostaje automatycznie anulowana przez  system rezerwacji !

  §5
  Warunki anulacji

  Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta nie zwraca się wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa. W przypadku anulacji rezerwacji pobierana jest opłata w wysokości 50% wartości rezerwacji.

  regulamin pobytu

  §1
  Doba hotelowa

  Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 10:00 dnia wyjazdu.

  Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem pod nr 662-111-555

  Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za dodatkową opłatą:
  • Przedłużenie doby hotelowej do 12:00, opłata w wysokości 25% wartości ostatniej zarezerwowanej doby
  • Przedłużenie doby hotelowej do 15:00, opłata w wysokości 35% wartości ostatniej zarezerwowanej doby
  • Przedłużenie doby hotelowej do 18:00, opłata w wysokości 50% wartości ostatniej zarezerwowanej doby

  §2
  Meldowanie i zasady odbioru kluczy

  Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.

  Odyseusz Jastarnia  zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

  W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego pokoju, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność pokoju rezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i utratą wcześniej wpłaconych środków przez klienta.

  Wydanie kluczy do pokoju nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej.

  §3

  Parkowanie pojazdów

  Do każdego Pokoju przysługuje wyłącznie jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Każde kolejne miejsce postojowe w ramach jednego Pokoju, możliwe po uzgodnieniu dostępności i uiszczeniu opłaty 25zł/dobę. Goście zobowiązani są do parkowania na miejscu wskazanym przez personel.

  §4
  Wymeldowanie i zdanie kluczy

  Zdanie klucza odbywa się w biurze Odyseusz Jastarnia w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00 – 10:00. Pokoje po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność obiektu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze pokoju przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.

  §5
  Cisza nocna

  Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju właściciel obiektu Odyseusz Jastarnia ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 zł doliczając ją do rachunku gościa.

  §6
  Odpowiedzialność za pokój

  Goście zobowiązani są do utrzymywania pokoju w stanie zastanym.
  – W przypadku wyrządzenia szkody w pokoju Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce właściciela lub przedstawiciela obiektu Odyseusz Jastarnia.
  – Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć pokój na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.

  §7
  Zakaz palenia

  W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 1000 zł,
  doliczana do rachunku gościa.

  §8
  Zmiana cen

  Odyseusz Jastarnia, zastrzega sobie prawo do zmiany cen cennikowych  w wybranych okresach.

  §9
  Zwierzęta domowe

  Zwierzęta są akceptowane za dodatkową opłatą.

  §10
  Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

  W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel obiektu Odyseusz Jastarnia, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej można odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

   §11
  Awarie

  Właściciel obiektu Odyseusz Jastarnia zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokoju bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.

  Awarie powstałe z przyczyn niezależnych (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

  §12
  Dane osobowe

  Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych . Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

  §13
  Rozstrzyganie sporów

  Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie.

  §14
  Postanowienia końcowe

  – Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby obiekt ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

  – Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie

  – osoby niezameldowane w obiekcie  nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody właściciela

  Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

  Kontakt
  Odyseusz Jastarnia
  ul. Zachodnia 16
  84-140 Jastarnia
  tel. +48 662 111 444 (9.00-20.00)
  tel. +48 668 68 68 68 (9.00-20.00)
  wynajem@odyseuszjastarnia.pl
  na terenie obiektu
  zadatek przy rezerwacji tylko 50%
  Pokoje do wynajęcia nad morzem

  komfortowe pokoje z łazienkami i mini aneksami kuchennymi

  noclegi nad morzem

  ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
  Marina Jastrzębia Góra Apartamenty Marina Jastarnia Apartamenty